Wędrujące Ale Kino! za chwilę wyrusza!

© Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 2017-2018